Tuishulp
Leerhulp in jou taal!
Plakkate


Produkte > Soek per tipe RSS
FK109 Speletjie Volgorde-kaartjies
5 Stelle moet prentjies wat 'n storie vertel.  Die kind moet die prentjies in volgorde plaas.  'n Stel plakkate wat die korrekte volgorde wys, is ingesluit.  Daar is ook instruksies vir die ouer.  Geskik vir Graad R en 1 (aanvangslees).  Kan ook vir remediëring van leesprobleme in Graad 2 en 3 gebruik word.
Price  R 10.00
TGCD R Tuishulp CD vir Graad R 2012
Ontvang al Tuishulp se wonderlike materiaal wat geskik is vir Graad R op CD (posgeld ingesluit).  Die volgende is op die CD:

A003 Bloed
FK002 Platforms
FK003 Alfabetkaarte
FK007 Flitskaarte Getalle
FK006 Vingergetal
FK008 Dominoes
FK009 Speelkaarte
FK025 Beroepe
FK027 Sport
FK060 Liggaamsdele
FW001 Woorde
P001 Brandweer
P002 Dokter
P003 Polisie
PR001 Kleur
PR002 Troeteldiere
PR003 Wilde diere
PR004 Tyd
PR005 Sport
PR006 Vorms
PR008 Beroepe
PR009 Sintuie
P082 Padveiligheid
WR001 - WR005 Inkleurboekies
WB006 Aktiwiteitsboekie
WB008 Getalle
WB013 Alfabet
WB058 Tel
WB064 Skrif
WB081 Skrif
WB079 Skrif
WB091 Emosies
WB142 Kleinletters
WB143 Wisk.
WB145 Getalle
WB237 Kleure en Vorms
WB241 Vorms
P084 Emosies
WB265 Weer
WB274 Luister
WB276 Omruilings
WB280 Kalendar
Price  R 350.00
TGCD1 Tuishulp CD vir Graad 1 2012
Ontvang al Tuishulp se materiaal geskik vir Graad 1 op CD (posgeld ingesluit).  Die volgende is op die CD:
A001 b en d
FK004 Dubbelklanke
FK024 Verdubbel en Halveer
FK043 Verdubbel met optelling
FK059 Teenoorgesteldes
FK062 Getalkomb
FK065 Dobbels
FK070 Klanke
FK082 Springel
FK083 Getallelyn
FR002 Gr. 1 Klanke
FW003 100
P080 Alfabet
WB061 Skryf woorde
WB060 Omkerings
WB062 Sigwoorde
WB129 Hoofreken
WB134 Tel
WB135 - WB138 Robotsomme
WB142 Kleinletters
WB192 Kies woord
WB197 1+
WB218 Soek klanke
WB221 - WB226 Getalkom
WB252 Vlindersomme
FK097 Rymwoorde
WB274 Luister
WB276 Omruilings
WB278 Somme
WB280 Kalender
FK099 Snap
Price  R 350.00
TGCD2 Tuishulp CD vir Graad 2 2013
Ontvang al Tuishulp se materiaal geskik vir Graad 2 op CD (posgeld ingesluit). Die volgende materiaal is op die CD:
FR001 Optel en Aftrek
FK028 Breuke
FK053 Trippelklanke
FK059 Teenoorgesteldes
FK077 Meervoude
FK078 Geld
FK079 Horlosie
FK082 Springtel
FW011 200blok
P077 Geld
P076 Geld
WB010 Lees die tyd
WB027 Tafels
WB028 Tafels
WB029 Tafels
WB037 Tafels
WB060 Omkerings
WB059 Tel
WB063 Kursief
WB082 Breuke
WB092 Spel
WB130 Hoofreken
WB134 Tel
WB136 - WB139
WB141
WB149 Geld
WB150 Geld
WB172 Tyd
WB175 Alfabet
WB169 Tyd
WB213 Somme Gr. 2
WB227-WB236
WB238 Optel
WB242 Woordsomme
WR010 Klaskamer
WR012 Aksies
WB251 Getalle
WB257 Versmelname
WB258 Verdubbel
WB266 Wisk.
WB273 Rymwoorde
FK097 Rym
WB274 Luister
WB279 Geldsomme
P085 Klanke
Price  R 350.00
TGCD3 Tuishulp CD vir Graad 3 2013
Ontvang al Tuishulp se materiaal geskik vir Graad 3 op CD (posgeld ingesluit).  Die volgende materiaal is op die CD:

FK028 Breuke
FK060 Liggaamsdele
FK069 Bewerkings
FK068 Alfabet
FK075 Alfabet
FK077 Meervoude
FK076 Intensiewe vorme
FK078 Geld
FK080 Horlosie
FW007 English
FW008 Plekwaarde
FW009 Eenhede
FW010 Romeinse
P050 Afronding
P054 Tyd
P079 Alfabet
WB015 Oogspan
WB050 Vierkante
WB059 Tel verder
WB131 Hoofreken
WB140 Tyd
WB148 Hoofreken
WB149 Geld
WB150 Geld
WB151 Geld
WB147 Body Parts
WB170 Tyd
WB171 Tyd
WB173 Tyd
WB174 Tyd
WB176 Alfabet
WB196 Voorsetsles
WB198 Aftrek
WB200 Optelling
WB199 Maal
WB210 Eenhede
WB211 Lengte
WB243 Woordsomme
WR009 Classroom
WR010 Klaskamer
WR012 Aksies
WR011 Activities
FW013 1000-blok
WB263 Intesiewe
WB264 Meervoude
WB270 Manlik
WB274 Luister
PR010 Leestekens
FK098 Tafels
P085 Klanke
FK063 Voorsetsels
Price  R 350.00
TGCD4 Tuishulp CD vir Graad 4 2012
Ontvang al Tuishulp se materiaal geskik vir Graad 4 op CD (posgeld ingesluit). Die volgende materiaal is op die CD:

FK064 Prepositions
FK069 Bewerking
FK077 Meervoude
FK076 Intensiewe Vorme
FR004 Boeke van die Bybel
FW008 Stapelkaarte
FW009 Omskakelings
P050 Afronding
P051 Breuke
P052 Vorms
P053 Tabelle
P054 Tyd
P057 Vorms
WB016 Hoeke
WB019 KGV
WB018 Langdeling
WB017 Vierhoeke
WB015 Oogspan
WB052 - WB056 Breuke
WB065 Tafelswerkboek
WB065-WB070 Deelsomme
WB132 Maaltafels
WB133 Optelsomme
WB144 Die Saaier
WB148 Hoofreken
WB150 Geld
WB151 Geld
WB147 Body Parts
WB152 Optelling
WB153 Optelling
WB155 Aftrekkign
WB158 Vermenigvuldig
WB154 Aftrekking
WB160 Meting
WB164 Langdeling
WB168 Bybel
WB176 Alfabet
WB177 Meting
WB180 Meting
WB178 Bewerkings
WB189 Vorms
WB206 Versamelname
WB208 Teenoorgesteldes
WB205 Intensiewe vorme
WB209 Verkleinwoorde
WB210 Eenhede
WB211 Lengte
WB215 Wiskunde
WB214 Afrikaans
WB220 Bedrae
WB216 Getalle
WR003 Blokkiesraaisels
WR009 Classroom
WR011 Actions
FW012 Spelling
WB254 Idiome
WB256 Woordsomme
WB261 Veelvoude
WB262 Toetse
WB270 Manlik
WB271 Sonnestelsel
WB274 Luister
PR010 Leestekens
FK098 Tafels
P085 Klanke
Price  R 350.00
TGCD5 Tuishulp
Ontvang al Tuishulp se materiaal vir Graad 5 op CD (posgeld ingesluit).  Die volgende materiaal is ingesluit:
FK044 Moeilike Woorde
FK076 Intensiewe
FR004 Boeke
P050 Afronding
P051 Breuke
P053 Tabelle
P055 Vlakke
P056 Vorms
P081 Priemgetalle
WB016 Hoeke
WB019 KGV
WB018 Langdeling
WB017 Vierhoeke
WB047 Hoofreken
WB050 Vierkante
WB051 - WB056 Breuke
WB065 Tafels
WB065 - WB070 Deelsomme
WB089 Skryfpaier
WB156 Optelling
WB159 Brueke
WB160 Meting
WB157 Aftrekking
WB165 Langdeling
WB168 Bybel
WB178 Bewerkings
WB183 Termometer
WB189 Vorms
WB193 Die San
WB206 Versamelname
WB208 Teenoorgesteldes
WB205 Intensiewe vorme
WB209 Verkleining
WB212 Letters
WB217 Priemgetalle
WB220 Bedrae
FW012 Spelling
WB254 Idiome
WB255 Indirekte rede
WB260 Spelwoorde
WB261 Veelvoude
WB262 Toetse
WB274 Luister
WB275 Padda
PR010 Leestekens
WR004 Blokkieraaisels
Price  R 350.00
TGCD6 Tuishulp CD vir Graad 6 2012
Ontvang al Tuishulp se materiaal geskik vir Graad 6 op CD (posgeld ingesluit).  Die volgende is ingesluit op die CD:
FK044 Moeilike woorde
FK076 Intensiewe Vorme
P050 Afronding
P051 Breuke
P052 Vorms
P055 Vlakke
P056 Vorms
P081 Priem
WB016 Hoeke
WB019 KGV
WB018 Langdeling
WB017 Vierhoeke
WB015 Oogspan
WB047 Sigblad
WB050 Vierkante
WB051 - WB056 Breuke
WB084 Afronding
WB086 Afronding
WB085 Afronding
WB148 Hoofreken
WB161 Bewerkings
WB167 Langdeling
WB178 Bewerkings
WB182 Gradeboog
WR005 Blokkiesraaisel
WB184 Reenmeter
WB185 Vloestof
WB194 Begrip
WB206 Versamelname
WB208 Teenoorgesteldes
WB205 Intensiewe Vorme
WB209 Verkleinwoorde
WB217 Priemgetalle
WB220 Bedrae
WB240 Tyd
WB255 Indirekte rede
WB260 Spel
WB262 Toetse
Price  R 350.00
TGCD7 Tuishulp CD vir Graad 7 2012
Ontvang al Tuishulp se materiaal geskik vir Graad 7 op CD (posgeld ingesluit).  Die volgende is ingesluit op die CD:

SW040 Skoolprojekte
SW039 Ensiklopedie
SW022 Afrikaans
FK044 Moeilike woorde
FK073 Oppvervlakte
FK072 Omtrek
P050 Afronding
P051 Breuke
P052 Vorms
P055 Vlakke
P056 Vorms
P081 Priem
WB048 Sigbald
WR006 Blokkiesraaisel
WB161 Bewerkings
WB163 Eksponente
WB168 Bybel
WB186 Hoeke
WB190 Breuke
WB185 Vloeistof
WB195 Breuke
WB201 Lees
WB202 Werkwoorde
WB208 Teenoorgesteldes
WB207 Dieregeluide
WB205 Intensiewe Vorms
WB239 Priemfaktore
WG240 Tyd
WB244 Outobiografie
WB245 Fiksie
WB247 Diagramme
FW012 Spelling
WB255 Indirekte rede
WB260 Spelwoorde
WB262 Toetse
WB269 Ruimte
WB269 Ruimteliggame
WB272 Reptiele
WB051 - WB056 Breuke
Price  R 350.00
P088 Almanak 2012

Gebruik hierdie lieflike Tuishulp-almanak vir 2012 om rekord te hou van alles wat in die huishouding gebeur.

Price  R 0.00
P089 Plakkaat bed b/d omruiling
Ruil jou kind die b en d om?  Hierdie oulike plakkaat sal help!  Hierdie plakkaat is ook deel van PK002 b/d Omruiling.
Price  R 5.00
P090 Plakkaat Begrippe
Hierdie plakkaat wys die verskil tussen "begin" en "einde" asook "dieselfde" en "verskillend". 
Price  R 1.00
P092 Plakkate Woordeboeke
Hierdie twee plakkate bespreek die funksie van woordeboeke en lys die kenmerke van 2 soorte woordeboeke.  Geskik vir Graad 7 - 9.
Price  R 3.00
P091 Plakkate Klanke
Daar is 3 plakkate in hierdie reeks.  1.  Vokale - wys die verskil tussen kort en lang vokale.  2. Lys die konsonante. 3. Diftonge - lys al die tweeklanke en 'n voorbeeld van elk.
Price  R 5.00
PR011 Plakkate Sillabes en Lettergrepe
Hierdie reeks van 4 plakkate verduidelik die verskil tussen sillabes en lettergrepe.  Dit verduidelik ook spelreëls by oop en geslote lettergrepe.
Price  R 8.00
PR012 Plakkaatreeks Spelreëls Gr 3
6 Plakkate wat die belangrikste spelreëls wat Graad 3's moet kan toepas, verduidelik.
Price  R 15.00
PR013 Plakkate Voedselsoorte
5 Plakkate met voedselsoorte vir voedselgroepe of voedselpiramide.  Geskik vir Graad 2 en 3.
Price  R 10.00
FK127 Flitskaarte Speelgoed/Toys
18 Flitskaarte wat 'n verskeidenheid speelgoed vertoon.  Elke flitskaart het 'n prentjie op en die woord in Afrikaans en Engels.  Geskik vir Graad 1 en 2.
Price  R 10.00
FK128 Flitskaarte Badkamer/Bathroom
14 Flitskaarte met woorde van voorwerpe wat in die badkamer voor kom.  Geskik vir woordeskat-uitbreiding.  Kan ook vir gesprekke oor persoonlike higiëne gebruik word.  Elke flitskaart vertoon 'n prentjie tesame met die woord in Afrikaans en Engels.
Price  R 10.00
PR014 Plakkate Kunsterme
25 Plakkate wat verskillende terme in Kuns verduidelik.  Elke plakkaat vertoon die term plus 'n verduideliking.
Price  R 15.00
WB311 Werksvel Getallelyne Gr 4

8 Getallelyne wat voltooi moet word. Antwoorde ingesluit.  Geskik vir Graad 4.

Price  R 1.00
P093 Plakkaat Los of Vas
Hierdie plakkaat wys stapsgewys hoe om te bepaal of 'n woord los of vas geskryf moet word.  Bv:  Skryf mens huis toe of huistoe?  Geskik vir hoërskoolleerders.
Price  R 8.00
PR015 Plakkate Leestekens
Hierdie 6 plakkate verduidelik die gebruik van hoofletters en leestekens.  Die volgende is ingesluit:
 • Hoofletters
 • Punt
 • Vraagteken
 • Uitroepteken
 • Komma
 • Aanhalingstekens
Geskik vir Graad 4 - 6.
Price  R 8.00
PR016 Plakkate Woordsoorte
Hierdie 4 plakkate verduidelik die gebruik van die volgende woordsoorte:
 • Selfstandige naamwoord
 • Eienaam
 • Byvoeglike naamwoord
 • Voegwoord
Geskik vir Graad 4 en 5.
Price  R 8.00
WB318 Werksvelle Aftrekking Graad 2
10 velle elke met 6 blokke waar getalkombinasies geoefen word.  Sluit in optelling tot by 20.  Geskik vir Graad 2.
Price  R 5.00
P094 Plakkaat Halvering
Hierdie plakkaat verduidelik hoe om dubbelsyfergetalle te halveer.  Geskik vir Graad 2.
Price  R 2.00
PR017 Plakkate Vorms Gr 4
Hierdie 4 plakkate vertoon die kenmerke van reghoeke, vierkante, sirkels en driehoeke.  Geskik vir Graad 4.
Price  R 6.00
PR018 Plakkate Veelhoeke Gr 4
Hierdie 5 plakkate vertoon die korrekte name en algemene kenmerke van die veelhoeke waarvan die Graad 4's leer.
Price  R 6.00
PR019 Plakkate Seisoene
4 Plakkate met seisoen-verwante prentjies op elkeen.  Geskik vir voorskoolse en Graad R-leerders.
Price  R 5.00
PR020 Plakkate Seisoene met woorde
4 Plakkate met seisoen-verwante woorde.  Geskik vir Graad R - 1.
Price  R 5.00
PR021 Plakkate Afrika-tromme
8 Plakkate in hierdie plakkaatreeks wat die verskillende vorms en vasmaakmiddels van Afrika-tromme illustreer. 
Price  R 10.00
P095 Plakkaat Faktoriseer 'n drieterm

Hierdie plakkaat wys stapsgewys hoe om 'n drieterm in Algebra te faktoriseer.

Price  R 2.00
P096 Plakkaat Eienskappe van Veelhoeke
Hierdie plakkaat som die eienskappe van veelhoeke op.  Geskik vir Graad 9.
Price  R 5.00
P097 Plakkaat Opbreek van faktore
Hierdie plakkaat wys stapsgewys hoe om te faktoriseer.  Geskik vir Graad 9.
Price  R 5.00
PK005 Leer en Studie kursus (DVD-stel)
Die kursusmateriaal bestaan uit ‘n DVD-stel en ‘n werkboek. Dis nie ‘n “live” opname nie, maar ‘n gerigte kursus spesifiek vir tuisgebruik. (Gewone prys: R620)

Die volgende word bespreek:
 • Wat leerstyle is en hoe dit leer beïnvloed
 • Identifiseer jou kind se leerstyl
 • Perseptuele oriëntering en leervoorkeure met spesifieke riglyne oor hoe om studie aan te pas
 • Leertegnieke vir elkeen van die leerstyle
 • Geheuetegnieke
 • Studiemetodes
 • Spesifieke tegnieke vir leer en studie
 • Hoe om effektief op te som dmv ‘n breinkaart
 • Konsentrasie en hoe om jou kind te laat konsentreer
 • Kenmerke van ‘n gemotiveerde kind
 • Hoe om jou kind te motiveer
 • Hoe om jou kind te help voorberei vir eksamens en toetse
 • Die rol van ouers tydens die eksamen
Die kursus is primêr op ouers gerig, maar daar is gedeeltes wat jy graag saam met jou kind sal wil kyk. As jy ‘n hoërskoolkind het, is ek amper seker jy sal bykans die hele DVD saam met jou kind kan kyk.
 
Price  R 475.00
CD057 Tafels Kleurassosiasies
Maak tafels-leer sommer maklik!  Leer met kleurassosiasies en kry dit vinnig onder die knie.  Op die CD is die volgende:

FK084 Tafels 2x tot 12x Kleurassosiasie Flitskaarte
FK085 Tafels 2x tot 12x Kleurassosiasie Vrae
FK086 Tafels 2x Kleurassosiasie Vrae
FK087 Tafels 3x Kleurassosiasie Vrae
FK088 Tafels 4x Kleurassosiasie Vrae
FK089 Tafels 5x Kleurassosiasie Vrae
FK090 Tafels 6x Kleurassosiasie Vrae
FK091 Tafels 7x Kleurassosiasie Vrae
FK092 Tafels 8x Kleurassosiasie Vrae
FK093 Tafels 9x Kleurassosiasie Vrae
FK094 Tafels 10x Kleurassosiasie Vrae
FK095 Tafels 11x Kleurassosiasie Vrae
FK096 Tafels 12x Kleurassosiasie Vrae
(bg ontvang jy in pdf formaat en Powerpoint show formaat)
WB250 Excel Programmetjie vir onbeperkte tafelsomme

Meer inligting by: http://www.tuishulp.co.za/tafels.php
Price  R 190.00
EG007 Muurkaarte Oggend en Aand Roetine
Hierdie muurkaarte is 'n tegniek om kinders onafhanklikheid te leer.  Dit maak dit maklik om jou kind trots te leer deur onafhanklikheid te bemeester.  Help jou kind om so gou moontlik onafhanklik van jou te funksioneer.  Wanneer jy jou kind oorbeskrem, maak jy hom/haar onseker, bang en bekommerd.  Die muurkaart is prettig vir kinders en leer hulle vinnig om dinge vir hulself te doen.  Jy sal sien hoe trots jou kind op hom/haarself na slegs twee weke is!
Price  R 150.00
EG008 Plakkate Gevoelens
Hierdie plakkaat wys 22 gevoelens en bevat ook 'n stel speletjies.

Die program hardloop oor 'n periode van 22 weke.  Ouers volg die program stap-vir-stap en sal verbaas wees om die emosionele groei by hulle kinders waar te neem.  Saam met elke plakkaat  is daar 'n speletjie wat die kind help om 22 gevoelens te identifiseer en te onthou.  Speel is baie belangrik, want met spel is daar geen kans vir mislukking nie.

Kinders het nie 'n gevestigde emosionele taal nie.  Hierdie plakkate en speletjies sal jou kind help om presies te verwoord wat hy/sy op 'n spesifieke oomblik voel.  Kinders voel emosioneel bemagtig as hulle hul gevoelens kan identifiseer en kommunikeer.  Dit maak dat hulle waardig voel en is bevorderlik vir hulle selfbeeld.
Price  R 245.00
EG010 Ouerskapkursus (Aanlyn)
Internet kursus: Maklike stappe vir ouers om gelukkige kinders groot te maak.

Ouers glo dat as hulle vir hulle kind liefde, tyd en geskenke gee, sal die kind gelukkig opgroei.  Dit werk ongelukkig nie altyd nie en baie ouers is desperaat op soek na 'n magiese oplossing.  Ouers voel dalk dat hulle nie goeie ouers is nie en probeer opmaak daarvoor deur die kind te bederf.  Kinders gebruik dit om ouers te manipuleer deur hulle skuldig te laat voel.
Kinders weet dat hulle die oorhand het oor ouers en as dit negatief gebruik word, kan kinders rigtingloos en ongelukkige volwassenes word.

Hierdie Internet kursus gee maklike stappe en leer jou as ouer hoe om gelukkige, verantwoordelike kinders groot te maak.
Price  R 590.00
P099 Plakkaat Varswatervisse
Hierdie plakkaat wys die 6 belangrikste seewatervisse.  Geskik vir Graad 4.
Price  R 5.00
P098 Plakkaat Varswatervisse
Hierdie plakkaat wys die 7 belangrikste varswatervisse.  Geskik vir Gr 4.
Price  R 5.00
PR022 Plakkate Nuwe Geldnote
Leer ken die nuwe banknote van ons land.  Hierdie plakkaatreeks bestaan uit 5 plakkate (een vir elke banknoot).  Geskik vir Gr 1 - 7.
Price  R 15.00
PR023 Plakkate Direkte en Indirekte Rede
7 Plakkate wat verduidelik hoe direkte en indirekte rede werk.  Geskik vir Gr 5 - 7.
Price  R 20.00
PR024 Plakkate Lydende en Bedrywende vorm
Hierdie 4 plakkate verduidelik hoe om na lydende vorm vanaf bedrywende vorm oor te skakel.  Geskik vir Graad 5 - 9.
Price  R 12.00
PR025 Plakkaat Treintjie-getalle
Getalle 1 - 20 as treintrokke met 'n lokomotief voor.  Geskik vir voorskools en Graad R.
Price  R 5.00
P100 Plakkaat Stroombane
Hierdie plakkaat wys die verskil tussen 'n serie- en parallelle stroombane.  Geskik vir Gr 7 - 8.
Price  R 2.00
P101 Plakkaat Windrigtings
Hierdie plakkaat vertoon die verskillende windrigtings.  Geskik vir Gr 7 - 8.
Price  R 8.00
147 items total 1  2  3 

<< Back to catalog