Tuishulp
Leerhulp in jou taal!
Graad 2


Produkte > Soek per graad RSS
P087 Plakkaat Pyltjieskaart
As jou kind sukkel met omruilings van b en d, is hierdie pyltjieskaart 'n moet.  Laat jou kind voor die kaart staan en die arm oplig na watter rigting die pyltjie wys.  Hy kan ook leer van regs en links deur die pyltjies te "lees".  Gebruik in Graad R om rigting te leer, asook in Graad 1 - 3 vir remediëring.
Price  R 2.00
WB282 Aktiwiteit Ek is oraait
'n Prettige aktiwiteit wat bietjie introspeksie doen.  Help bou jou kind se selfbeeld met die maak van hierdie bewertjie (mobile).
Price  R 0.00
WB285 Werkskaart Numbers
Leer skryf die Engelse getalname in lopende skrif.  Geskik vir Graad 2 en 3.
Price  R 1.00
PK001 Leesgereedheidspakket
'n Leesgereedheidspakket om kinders voor te berei vir lees.  Die pakket bestaan uit 'n stel oefeninge vir leesgereedheid (boekie met 25 bladsye) en 6 speletjies.  'n Handleiding met instruksies is ingesluit.  Geskik vir Graad R en Graad 1 wat moet leer lees en vir remediëring van Graad 2 en 3.  Items in die pakket kan ook afsonderlik bestel word.
Speletjie: Volgorde
5 Stelle met klein kaartjies wat die kind in volgorde moet pak.  Die speletjie sluit ook 'n stel plakkate in.
Speletjie: Domino's
20 Domino-kaartjies elk met 2 prentjies op.  Nodig om opeenvolging aan te leer wat nodig is vir lees.
Speletjie: Groepsoorte
20 Prente wat gegroepeer moet word volgens sekere ooreenkomste.  Word ook gebruik vir visuele geheue-oefening waar die kind moet kan onthou wat hy sopas gesien het.
Speletjie: Handelsname Snap
Die kind wat leesgereed is, behoort bekende handelsname te herken.  Speel snap met hierdie stel.
Speletjie: Snapkaarte met woorde
Speel snap deur prentjies te soek wat dieselfde is.  Daar is 'n ekstra vlak by vir gevorderde lesertjies: 'n ooreenstemmende woord wat by 'n prentjie pas. 
Speletjie: Alfabetletters
Soek letters wat dieselfde lyk.  Bou naam met letters.  Leer spelwoorde skryf.  Sluit 'n stel hoofletters en kleinletters in.

(Klik op die naam PK001 Leesgereedheidspakket bo-aan hierdie blok om prente te sien van die speletjies)

Price  R 70.00
WB286 Werksboekie Oefeninge vir Leesgereedheid
26 Bladsye met leesgereedheidsoefeninge.  Doen herhaaldelik tot jou kind dit onder die knie het.  Sluit oogfiksering (lees van links na regs), volgorde, vorm- en letterherkenning, visuele diskriminasie (sien verskille raak), klassifikasie en visuele geheue in.  'n Moet vir Graad 1 en die eerste paar weke van Graad 1.  Kan met groot sukses gebruik word vir remediëring later in Graad 1, Graad 2 en Graad 3.
Price  R 30.00
FK104 Flitskaarte Alfabetletters
Die letters van die alfabet wat in Afrikaans gebruik word.  Soek ooreenkomste en verskille tussen letters.  Gebruik om naam te spel.  Kan met groot sukses gebruik word om spelwoorde te oefen.  Hoofletters en kleinletters.  Geskik vir Graad R - Graad 3.  Instruksies oor hoe om te gebruik, is ingesluit.
Price  R 5.00
FK105 Speletjie Domino's met prente
20 kaartjies elk met 2 prentjies op.  Die kind pak die prentjies soos domino's met eenderse prentjies teen mekaar.  Instruksies ingesluit.  Geskik vir Graad R - 3 vir leesvoorbereiding.
Price  R 10.00
FK106 Flitskaarte Groepsoorte
20 Prente wat gebruik word vir leesgereedheid en kognitiewe ontwikkeling.  Instruksies ingesluit.  Die kind groepeer die prente volgens sekere kriteria.  Geskik vir Graad R - 3.
Price  R 10.00
FK107 Speletjie Handelsname Snap
'n Aanvangsleser (Graad R - 1) moet sekere handelsname kan herken, al kan hy dit nog nie lees nie.  Speel snap saam met jou kind en berei hom voor op lees.  Ook geskik vir remediëring in Graad 2 en 3.
Price  R 10.00
FK108 Speletjie Snapkaarte met woorde
Om ooreenkomste raak te sien, is 'n baie belangrike vaardigheid wat 'n kind moet bemeester voor hy kan leer lees.  Speel snap saam met jou kind met hierdie prentjie-kaartjies.  Daar is ook woorde by wat by die prentjies pas vir die gevorderde lesertjie wat al wil woorde lees.  Kan met groot sukses in remediëring van lees gebruik word. Geskik vir Graad R tot 3.
Price  R 10.00
FK109 Speletjie Volgorde-kaartjies
5 Stelle moet prentjies wat 'n storie vertel.  Die kind moet die prentjies in volgorde plaas.  'n Stel plakkate wat die korrekte volgorde wys, is ingesluit.  Daar is ook instruksies vir die ouer.  Geskik vir Graad R en 1 (aanvangslees).  Kan ook vir remediëring van leesprobleme in Graad 2 en 3 gebruik word.
Price  R 10.00
TGCD2 Tuishulp CD vir Graad 2 2013
Ontvang al Tuishulp se materiaal geskik vir Graad 2 op CD (posgeld ingesluit). Die volgende materiaal is op die CD:
FR001 Optel en Aftrek
FK028 Breuke
FK053 Trippelklanke
FK059 Teenoorgesteldes
FK077 Meervoude
FK078 Geld
FK079 Horlosie
FK082 Springtel
FW011 200blok
P077 Geld
P076 Geld
WB010 Lees die tyd
WB027 Tafels
WB028 Tafels
WB029 Tafels
WB037 Tafels
WB060 Omkerings
WB059 Tel
WB063 Kursief
WB082 Breuke
WB092 Spel
WB130 Hoofreken
WB134 Tel
WB136 - WB139
WB141
WB149 Geld
WB150 Geld
WB172 Tyd
WB175 Alfabet
WB169 Tyd
WB213 Somme Gr. 2
WB227-WB236
WB238 Optel
WB242 Woordsomme
WR010 Klaskamer
WR012 Aksies
WB251 Getalle
WB257 Versmelname
WB258 Verdubbel
WB266 Wisk.
WB273 Rymwoorde
FK097 Rym
WB274 Luister
WB279 Geldsomme
P085 Klanke
Price  R 350.00
WB287 Aktiwiteit Handpoppe
Volledige instruksies oor hoe om 'n handpop ("puppet") te maak.  Resep vir papiermaché is ingesluit.  Hierdie is 'n heerlike vakansie- of naweekaktiwiteit en het boonop baie opvoedkundige waarde wat kreatiwiteit en taalvaardighede betref.
Price  R 2.00
WB288 Werksboekie Dit is ek
12 Bladsye oor die tema: "Dit is ek".  Sluit in: My familie, Waar ek bly, My huis, My troeteldiere en Ek is spesiaal.  'n Heerlike vakansie- of naweekaktiwiteit met opvoedkundige waarde.  Pas ook in die skoolkurrikulum vir Graad R - 3.
Price  R 8.00
WB289 Aktiwiteit Maak 'n praatstok
'n Lekker kreatiewe aktiwiteit vir die kinders.  Kan ook goed dien in sekere areas van die kurrikulum vir laerskoolgrade.
Price  R 1.00
FK110 Speletjie Vorm Domino's
Leer onderskeiding tussen verskillende vorms en simbole.  Vir voorskoolse, Graad R en Graad 1-kinders word hierdie gebruik om belangrike vaardighede aan te leer voordat die kind kan leer lees.  Kan met groot sukses gebruik word vir kinders wat lees- en leerprobleme het in Graad 1 - 3.
Price  R 10.00
FK111 Speletjie Tekstuurkaartjies
Oefen visuele geheue terwyl daar op detail gefokus word.  Belangrike voorlees-vaardighede word hierdeur geoefen.  Geskik vir Graad R.  Kan vir remediëring in Graad 1 en 2 gebruik word.
Price  R 10.00
LB007 Selfie: Selfie en Katsie
Selfie Gegradeerde Leesreeks vir die Grondslagfase
Die leesreeks vir die kind van vandag.

Selfie is ’n selfoonseuntjie. Hy leer verskeie lewenslesse en beleef ongelooflike avonture.

Graad 2 Vlak 5

Jy ontvang die boek per pos. Posgeld is nie ingesluit in die prys nie en hang af van die hoeveelheid wat jy bestel. 
Price  R 34.95
LB008 Selfie: Selfie en Pin
Selfie Gegradeerde Leesreeks vir die Grondslagfase
Die leesreeks vir die kind van vandag.

Selfie is ’n selfoonseuntjie. Hy leer verskeie lewenslesse en beleef ongelooflike avonture.

Graad 2 Vlak 5

Jy ontvang die boek per pos. Posgeld is nie ingesluit in die prys nie en hang af van die hoeveelheid wat jy bestel. 
Price  R 34.95
LB009 Selfie: Selfie is olik
Selfie Gegradeerde Leesreeks vir die Grondslagfase
Die leesreeks vir die kind van vandag.

Selfie is ’n selfoonseuntjie. Hy leer verskeie lewenslesse en beleef ongelooflike avonture.

Graad 2 Vlak 5

Jy ontvang die boek per pos. Posgeld is nie ingesluit in die prys nie en hang af van die hoeveelheid wat jy bestel.
Price  R 34.95
LB010 Selfie: Selfie is jammer
Selfie Gegradeerde Leesreeks vir die Grondslagfase
Die leesreeks vir die kind van vandag.

Selfie is ’n selfoonseuntjie. Hy leer verskeie lewenslesse en beleef ongelooflike avonture.

Graad 2 Vlak 6

Jy ontvang die boek per pos. Posgeld is nie ingesluit in die prys nie en hang af van die hoeveelheid wat jy bestel.
Price  R 34.95
LB011 Selfie: Die groot verrassing
Selfie Gegradeerde Leesreeks vir die Grondslagfase
Die leesreeks vir die kind van vandag.

Selfie is ’n selfoonseuntjie. Hy leer verskeie lewenslesse en beleef ongelooflike avonture.

Graad 2 Vlak 6

Jy ontvang die boek per pos. Posgeld is nie ingesluit in die prys nie en hang af van die hoeveelheid wat jy bestel.
Price  R 34.95
LB012 Selfie: Selfie verdwaal
Selfie Gegradeerde Leesreeks vir die Grondslagfase
Die leesreeks vir die kind van vandag.

Selfie is ’n selfoonseuntjie. Hy leer verskeie lewenslesse en beleef ongelooflike avonture.

Graad 2 Vlak 6

Jy ontvang die boek per pos. Posgeld is nie ingesluit in die prys nie en hang af van die hoeveelheid wat jy bestel.
Price  R 34.95
LB013 Selfie: Selfie woon en leef veilig
Selfie Gegradeerde Leesreeks vir die Grondslagfase
Die leesreeks vir die kind van vandag.

Selfie is ’n selfoonseuntjie. Hy leer verskeie lewenslesse en beleef ongelooflike avonture.

Graad 2 Vlak 7

Jy ontvang die boek per pos. Posgeld is nie ingesluit in die prys nie en hang af van die hoeveelheid wat jy bestel.
Price  R 34.95
LB014 Selfie: Selfie sukkel
Selfie Gegradeerde Leesreeks vir die Grondslagfase
Die leesreeks vir die kind van vandag.

Selfie is ’n selfoonseuntjie. Hy leer verskeie lewenslesse en beleef ongelooflike avonture.

Graad 2 Vlak 7

Jy ontvang die boek per pos. Posgeld is nie ingesluit in die prys nie en hang af van die hoeveelheid wat jy bestel.
Price  R 34.95
LB015 Selfie: Selfie maak 'n keuse
Selfie Gegradeerde Leesreeks vir die Grondslagfase
Die leesreeks vir die kind van vandag.

Selfie is ’n selfoonseuntjie. Hy leer verskeie lewenslesse en beleef ongelooflike avonture.

Graad 2 Vlak 7

Jy ontvang die boek per pos. Posgeld is nie ingesluit in die prys nie en hang af van die hoeveelheid wat jy bestel.
Price  R 34.95
LB016 Selfie: Selfie se fiets
Selfie Gegradeerde Leesreeks vir die Grondslagfase
Die leesreeks vir die kind van vandag.

Selfie is ’n selfoonseuntjie. Hy leer verskeie lewenslesse en beleef ongelooflike avonture.

Graad 2 Vlak 8

Jy ontvang die boek per pos. Posgeld is nie ingesluit in die prys nie en hang af van die hoeveelheid wat jy bestel.
Price  R 34.95
LB017 Selfie: Selfie is bang
Selfie Gegradeerde Leesreeks vir die Grondslagfase
Die leesreeks vir die kind van vandag.

Selfie is ’n selfoonseuntjie. Hy leer verskeie lewenslesse en beleef ongelooflike avonture.

Graad 2 Vlak 8

Jy ontvang die boek per pos. Posgeld is nie ingesluit in die prys nie en hang af van die hoeveelheid wat jy bestel.
Price  R 34.95
LB018 Selfie: Selfie gaan swem
Selfie Gegradeerde Leesreeks vir die Grondslagfase
Die leesreeks vir die kind van vandag.

Selfie is ’n selfoonseuntjie. Hy leer verskeie lewenslesse en beleef ongelooflike avonture.

Graad 2 Vlak 8

Jy ontvang die boek per pos. Posgeld is nie ingesluit in die prys nie en hang af van die hoeveelheid wat jy bestel.
Price  R 34.95
FK112 Flitskaarte English Alphabet Flashcards
Leer die Engelse alfabet met hierdie flitskaartjies. 
Price  R 0.00
FK113 Flitskaarte English Alphabet
Hierdie kleurvolle flitskaartjies is ideaal om die Engelse alfabet aan te leer.  Dit gaan saam met WB296 Alphabet Activities Worksheets.  Geskik vir tweedetaal onderrig.
Price  R 1.00
FK114 Flitskaarte Short Vowels
Leer die kort Engelse klanke aan.  Geskik vir tweedetaalonderrig.
Price  R 0.00
P088 Almanak 2012

Gebruik hierdie lieflike Tuishulp-almanak vir 2012 om rekord te hou van alles wat in die huishouding gebeur.

Price  R 0.00
WB290 Werksblaaie Kersfeesprentjies
7 Kersfeesprentjies vir inkleur.
Price  R 0.00
WB291 Werksblaaie Kersfees-woordsoek
Soek Kersfeeswoorde in hierdie woordsoek-aktiwiteit.
Price  R 0.00
WB292 Werksblaaie Voorspoedige Nuwejaar
Leer hoe om "Voorspoedige Nuwejaar" in ander tale te sê.
Price  R 0.00
WB293 Werksblaaie Voorblaaie
20 Voorblaaie vir verskillende vakke.  Ideaal vir werksboeke en portefeuljes.  Sluit in: Wiskunde, Natuurwetenskappe, Lewensvaardighede, Sosiale Studies, Afrikaans, English, Geletterdheid, Gesyferdheid, Projekte, Tegnologie, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Assessering, Musiek, Bybelonderrig, Kuns, Skrif, Omgewingsleer, Lees en 'n paar skones waar jy jou eie titel kan invul.
Price  R 2.00
WB295 Werksblaaie Alphabet Activities
Leer die alfabet in Engels met hierdie werksvelle.  Kry sommer FK113 Alphabet (Flashcards) saam.  Geskik vir tweedetaalonderrig.
Price  R 5.00
SW044 Open Education Disc
'n CD vol sagteware geskik vir skoolgaande kinders.  Sluit 'n wye verskeidenheid programme, soos woordverwerking, sigblaaie en ander "Office"-programme in.  Op die CD is ook: Dia vir die maak van diagramme en vloeidiagramme, Freemind vir breinkaarte (mind maps), Inkscape om mee te teken, Tuxpaint vir teken vir die kleintjies, Pianobooster om te leer klavierspeel, 'n verskeidenheid programme om Wiskunde en Wetenskap aan te leer asook 'n paar opvoedkundige speletjies.

Volledige inligting hier.
Price  R 90.00
RS005 Resepte Grillerige Eetgoed
4 Resepte vir eetgoed.  Geskik vir 'n naweekaktiwiteit, Entrepreneursdag by die skool of selfs 'n koekverkoping.  Sluit in: Pasteideeg-mannetjies, Wurms, Muise en Spinnekoppe.
Price  R 5.00
FK118 Flitskaarte Aftrekking met Antwoorde 0 - 10
Aftrekkingsflitskaartjies vir 0 - 10.  Druk die somme op die een kant van die bladsy en die antwoorde op die ander.  Geskik vir Graad 1 en 2.
Price  R 2.00
FK119 Flitskaarte Braille Alfabet
Leer die alfabet in Braille skryf.  Op die een kant van die flitskaart druk jy die gewone letter en op die ander kant die braille.
Price  R 0.00
P089 Plakkaat bed b/d omruiling
Ruil jou kind die b en d om?  Hierdie oulike plakkaat sal help!  Hierdie plakkaat is ook deel van PK002 b/d Omruiling.
Price  R 5.00
P090 Plakkaat Begrippe
Hierdie plakkaat wys die verskil tussen "begin" en "einde" asook "dieselfde" en "verskillend". 
Price  R 1.00
WB309 Werksvelle Maak b of d
10 bladsye waarop jou kind 'n b of d moet maak.  Ideaal vir iemand wat sukkel met b/d omruiling.  Ook deel van PK002 b/d Omruiling.
Price  R 5.00
WB296 Werksvelle Pyltjiesoefeninge
35 Bladsye met verskeie oefeninge vir vaslegging van rigting.  Geskik vir kinders met disleksie of wat letters omruil.  Ook deel van PK002 b/d Omruiling.
Price  R 20.00
WB297 Werksvelle Beginklank b/d
10 bladsye met oefeninge waar jou kind by elke prentjie moet aandui of die woord met 'n b of 'n d begin.  Ideaal vir kinders wat sukkel met b/d omruiling.  Hierdie werksvelle is deel van PK002 b/d Omruiling.
Price  R 10.00
WB298 Leeslyste - woorde met b en d
20 Leeslyste in verskillende moeilikheidsgrade.  Hierdie woorde begin almal met b,d of p.  Geskik vir kind met leesagterstande.  Hierdie leeslyste is deel van PK002 b/d Omruilings.
Price  R 12.00
WB299 Werksvelle Lees die b/d klanke
5 bladsye met b en d om van links na regs te lees.  Geskik vir kinders wat b en d omruil.  Hierdie werksvelle is deel van PK002 b/d Omruilings.
Price  R 2.00
WB300 Werkskaarte Omkring die klanke
10 Werkskaarte waar die kind 'n spesifieke klank moet soek.  Geskik vir kind wat sukkel met b en d.  Hierdie werkskaarte is deel van PK002 b/d Omruilings.
Price  R 3.00
344 items total 1  ...  3  4  5  6  7 

<< Back to catalog